Belasting, toeslagen en hypotheken.

Belasting Hypotheek

Alles over belasting, toeslagen en hypotheken

Belasting, toeslagen en hypotheken.
Belasting, toeslagen en hypotheken.
 
Belasting Hypotheek
 
Inkomstenbelasting
- Box 1
-
Box 2
-
Box 3
-
Aftrekposten
-
Belastingschijven
-
Belasting terugvragen
- Overdrachtsbelasting
 
 
Hypotheken
- Hypotheekvormen
-
Hypotheekrente
-
Huis kopen en kosten

Verzekeringen

Toeslagen
- Zorgtoeslag
-
Huurtoeslag
-
Kinderopvang
-
Kindgebonden budget


 

Hypotheek verbeteren


 
 
Hypotheek verbeteren
Tot een aantal jaren geleden waren hypotheken tot vijf keer het inkomen geen uitzondering. De oorzaak hiervan was de lagere rentestand, een andere opstelling van geldverstrekkers en de hoge huizenprijzen. Tegenwoordig kan iemand die een huis koopt een hypotheek krijgen tot drie keer zijn inkomen. Het is blijft natuurlijk wel de vraag of iemand zo'n hypotheeklast wil. Is het wel verstandig om afhankelijk te zijn van een ruim inkomen? Hoe zit het in de toekomst met fiscaal aftrekbare rente?
 
Belangrijke punten:
Met betrekking tot de vraag of het beste voor vaste of variabele rente kan worden gekozen het volgende. Normaal gesproken is de lange rente hoger dan de korte rente. In de periode 1985-2001 was de 15-jaars rente gemiddeld 2,6% hoger. Het blijkt dat in 79% van de gevallen de korte rente lager is en in 21% van de gevallen hoger. Het langer vastzetten van de rente biedt natuurlijk wel minder onzekerheid. Maar degene die zich de onzekerheid van een variabele rente kan permitteren, kan daar het beste voor kiezen. Zoals uit het voorgaande blijkt, is de kans dan zeer groot dat dit voordeliger uitpakt.
 
 
 
Hypotheekrente
Als men een stijging van de rente verwacht, lijkt de keuze voor vaste rente het verstandigst. Niemand weet alleen ook zeker of de rente gaat stijgen of dalen. De rente is op dit moment laag, maar het is niet uit te sluiten dat renteniveaus in de toekomst ook nog verder dalen naar een niveau van 1%.

De rente voor de financiering van de eigen woning is in principe fiscaal aftrekbaar (hypotheekrenteaftrek). Daarom is het verstandig om de koopsom voor een nieuwe woning maximaal te financieren. Het eventuele eigen vermogen blijft dan beschikbaar om (fiscaal vriendelijk in box 3) te worden belegd. De fiscaal aftrekbare rente in combinatie met een hoog netto rendement op de beleggingen geeft een positieve impuls aan de vermogensvorming.

Door de slechte huizenmarkt en de economische situatie raken steeds meer mensen ervan overtuigd dat de hypotheekrente aftrek in de huidige vorm niet kan voortbestaan. In het huidige systeem is het bijvoorbeeld financieel ongunstig om op de hypotheek af te lossen, omdat er dan een lagere renteaftrek tegenover staat. Het is dan ook waarschijnlijk dat de hypotheekrenteaftrek binnen een aantal jaren zal worden afgeschaft in combinatie met een overgangsregeling voor bestaande gevallen.
>> hypotheek
 
 
 
Belasting, toeslagen, hypotheken en belastingaangifte
Home | Contact | Sitemap | Partners | Belastingadvies
Belasting, toeslagen en hypotheken.