Belasting, toeslagen en hypotheken.

Belasting Hypotheek

Alles over belasting, toeslagen en hypotheken

Belasting, toeslagen en hypotheken.
Belasting, toeslagen en hypotheken.
 
Belasting Hypotheek
 
Inkomstenbelasting
- Box 1
-
Box 2
-
Box 3
-
Aftrekposten
-
Belastingschijven
-
Belasting terugvragen
- Overdrachtsbelasting
 
 
Hypotheken
- Hypotheekvormen
-
Hypotheekrente
-
Huis kopen en kosten

Verzekeringen

Toeslagen
- Zorgtoeslag
-
Huurtoeslag
-
Kinderopvang
-
Kindgebonden budget


 

Bijleenregeling


 
 
Rekenvoorbeeld bijleenregeling
Hier volgt een rekenvoorbeeld om de bijleenregeling van de hypotheekrenteaftrek te verduidelijken.
 
De bijleenregeling beperkt hypotheekrenteaftrek bij aankoop nieuwe woning
De aankoopprijs van een nieuwe woning is € 200.000. De aankoopkosten (de overdrachtsbelasting en het honorarium van de notaris en de makelaar) zijn € 18.000. De totale aankoopsom van de woning is dan € 218.000.

Hoeveel rente mag u aftrekken?
De verkoopopbrengst van de oude woning is € 147.000. De eigenwoningschuld voor deze woning is op het moment van verkoop € 109.000. De overwaarde is dan € 38.000. De eigenwoningschuld voor de nieuwe woning is maximaal € 218.000 - € 38.000 = € 180.000. In dit voorbeeld is deze € 180.000 de maximale eigenwoningschuld in box 1, waarvan u de hypotheekrente kunt aftrekken. Het eventuele restbedrag is een schuld in box 3 (voordeel uit sparen en beleggen) en de rente over dat deel is niet aftrekbaar.
 
 
 
Let op!
De bijleenregeling beperkt de hypotheekrenteaftrek bij de aankoop van een nieuwe woning en bepaalt hoeveel u mag aftrekken. De bijleenregeling geldt alleen als uw woning onder de eigen woning regeling valt. Dit is het geval wanneer de woning uw hoofdverblijf is of wanneer u tijdelijk 2 woningen heeft. Als u voor de eerste keer een woning koopt, leidt de bijleenregeling niet tot een beperking van uw hypotheekrenteaftrek.

Welke gevolgen de bijleenregeling voor u heeft, is afhankelijk van uw situatie:
- Uw nieuwe woning is duurder dan uw oude woning.
- Uw nieuwe woning is goedkoper dan uw oude woning.
- U koopt een nieuwe woning voordat de oude woning is verkocht.
- U koopt niet meteen een nieuwe woning.
 
 
 
Belasting, toeslagen, hypotheken en belastingaangifte
Home | Contact | Sitemap | Partners | Belastingadvies
Belasting, toeslagen en hypotheken.